Tjenester

Vi tilbyr opplæring og kurs til helsevesenet i Norge. Det er vårt mål at læreprosessen skal være morsom og særskilt effektiv - både med hensyn til læringsutbytte og tidsbruk. Våre kurs baserer seg på "spill" som et vesentlig element i læringsprosessen. Eksempelvis har vi utviklet et brettspill som anvendes aktivt i undervisningen. Dette elementet er den faktoren som i størst grad differensierer våre metoder fra andre tilbydere.

Vårt basiskurs er et tilbud til ikke-økonomer om å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om økonomi og virksomhetsstyring i løpet av 10 timer. Dette kurset har fått meget god mottakelse - og evalueringene tyder på at kursdeltakere virkelig får godt læringsutbytte av kurset.

I tillegg til det nevnte basiskurs har Learning Helse til hensikt å utvikle et antall påbyggingskurs. Følgende kurs er identifisert som aktuelle - og er på vår roadmap for utvikling:

  • Kommunikasjon og tverrfaglig ledelse
  • Ledelse. Oppgaver, roller og ansvar for leder i en virksomhet
  • Om det praktiske arbeidet med «Oppdragsdokument, budsjettering, regnskap og rapportering»
  • Prosjekt (om gjennomføring av et prosjekt – med økonomistyring)
  • Virksomhetsstyring og bruk av IKT

 

Virksomhetsstyring

Vårt basiskurs, er et tilbud til ikke-økonomer om å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om økonomi og virksomhetsstyring i løpet av 10 timer.

Den pedagogiske tilnærmningen gjør det mulig å oppnå mye læring på kort tid. Samtidig er læreprosessen gøy siden det handler mye om å lære ved å gjøre. Brettspill og diskusjon blant deltakerne er et integrert element av dette kurset.

Basiskurset er gjennomført i flere runder for medlemmer av fagforening i norsk helsevesen, og har fått svært god tilbakemelding fra deltakere.