Ressurser

Alf Kirkeberg

Alf har i en årrekke arbeidet med å utvikle nye pedagogiske metoder og har levert opplæring og kursing både i privat og offentlig sektor. Han er utdannet Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo (1972), og har bred erfaring fra både private bedrifter og off. forvaltning. Alf har bl.a. i 3 år vært Ass. Fylkeshelsesjef (den gang Ass. Sykehussjef) i Østfold fylkeskommune, med ansvaret for drift av 5 sykehus, Psykiatri, HVPU og alle sykehjem i fylket. Har spilte også en sentral rolle ved innføring av nytt Rammefinansieringssystem for alle norske sykehus.

Alf er faglig ansvarlig for basiskurset "Virksomhetsstyring", sentral i produktutvikling og markedsføring, samt kursinstruktør.

Benedicte E. J. Roberg

Benedicte er utdannet siviløkonom med MBA fra Florida State University (1988). Hun har 18 års næringslivserfaring innen bank og oljeindustri fra USA og Norge, samt 10 års erfaring fra egen virksomhet. Benedicte har spesialkompetanse innen kommunikasjon og konflikthåndtering, som Gestaltterapeut (2010) med eksamen Relasjonsbasert Konfliktarbeid fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (2011). Benedicte har bred erfaring som kursleder innen ulike fagområder.

Referansegruppe

Vår selskap har knyttet til seg en meget erfaren referansegruppe, som bidrar med sin kunnskap og kompetanse for å definere retning og strategi for selskapets videre utvikling. Profiler i vår referansegruppe er Jan Grund og Per Meinich.

Jan Grund er utdannet cand.oceon fra Universitetet i Oslo (1972), og har en svært bred og lang erfaring fra helsevesenet. Han er professor i helseledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Campus Kristiania.

Per Meinich er utdannet Bachelor of Science in Business Administration ved University of Denver, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998, og ble godkjent som spesialist i anestesiologi i 2005. Han er ansatt som rådgiver i Helse Sør-Øst, og har dessuten lang erfaring med undervisning.

 

Styre

 Daglige leder, styreformann og faglige ansvarlig, Alf Kirkeberg.I tillegg inngår Stian Kirkeberg er medlem av styret. Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved NTNU. Stian har i mange år vært sentral i selskapet "Learning By Doing" og gjennom dette opparbeidet bred erfaring med utvikling av undervisningskonsepter. Han er ansatt i Oljefondet.

 

Kursinstruktører

Learning Helse har knyttet til seg en pool med erfarne instruktører som er autorisert til å undevise på våre kurs.

Vår erfaring - dine muligheter

Våre ressurser har lang erfaring fra undervisning rettet mot næringsliv, høyskole og universitet.

Deltakere på våre kurs skal lære raskt og effektivt, og samtidig ha det gøy. Det padagogiske fundament vi bygger våre opplæringskonsepter på er utviklet over de siste 20 år - og baserer seg på å lære gjennom å gjøre.

I tillegg til at våre instruktører og ledelse har bred erfaring med undervisning, har vi tilknyttet en referansegruppe som er spesialister innen helsesektoren. 

Send oss en henvendelse