Om oss

Learning Helse ble etablert i 2016, og utvikler opplæringskonsepter og kurs rettet mot ansatte i helsesektoren. Det er selskapets ambisjon å bidra til å heve kompetansen i helsevesenet knyttet til administrative fagområder, herunder forretningsprosesser, økonomi og virksomhetsstyring. Vi tror på å lære gjennom å gjøre.

Selskapet viderefører den pedagogiske plattform som er anvendt gjennom flere tiår av selskapet "Learning By Doing". Dette selskapet har levert kurs og opplæring til en rekke bransjer i ulike formater.

Learning Helse sine kurs og opplæringstilbud baserer seg på «spill» som et vesentlig element i læringsprosessen. Dette elementet er den faktoren som i størst grad differensierer selskapets opplæringskonsept fra andre tilbydere, og konseptet har vist seg som en svært effektiv tilnæring til læreprosessen. Selskapet har utviklet et brettspill som brukes aktivt i undervisningen, blant annet i basiskurset "Virksomhetsstyring av spesialisthelsetjenesten - Økonomi for ikke-økonomer". Vi benytter simulatorer for å skape læringsarenaer hvor deltakerne kan lære og bygge kompetanse basert på praktisk erfaring - learning by doing.

Alf Kirkeberg er selskapets daglige leder som har arbeidet med kurs og opplæring i flere tiår gjennom selskapet "Learning By Doing" , er faglig ansvarlig for vårt basiskurs. Han er også instruktør på våre kurs.

Vårt selskap har knyttet til seg en meget erfaren referansegruppe, som bidrar med sin kunnskap og kompetanse for å definere retning og strategi for selskapets videre utvikling. Vi ønsker å utvikle oss i takt med behovene i helsesektoren, og være tett på bransjen. Profiler i vår referansegruppe er Jan Grund og Per Meinich.

 

 

 

Vår erfaring - dine muligheter

Våre ressurser har lang erfaring fra undervisning rettet mot næringsliv, høyskole og universitet. Deltakere på våre kurs skal lære raskt og effektivt, og samtidig ha det gøy. Det padagogiske fundament vi bygger våre opplæringskonsepter på er utviklet over de siste 20 år - og baserer seg på å lære gjennom å gjøre.

I tillegg til at våre instruktører og ledelse har bred erfaring med undervisning, har vi knyttet til oss en referansegruppe som er spesialister innen helsesektoren.

Det er vår ambisjon å bidra til å styrke kompetansen innen administrative fagområder, herunder forretningsprosesser, økonomi og virksomhetsstyring i helsesektoren.

Se forøvrig artikkel i Kapital/2004.